Musikkfestival med samfunnsfokus

Etter den industrielle revolusjonen har verden opplevd en eventyrlig velstandsvekst. Indikatorer som inntekt og levealder underbygger utviklingen. Tall fra OECD («How was life», 2014) viser at inntektene pr. innbygger globalt er tidoblet fra 1820 til i dag. For oss i Skandinavia er verden blitt et jordisk paradis. Samtidig vitner tallene om en skremmende utvikling. En historie om skjevfordeling og at fattige land i økende grad betaler prisen for de rikeste landenes ressursutnyttelse.

NatureVibes spinner ut fra et ønske, et ønske som mange mennesker har, om å gi noe tilbake. Et ønske om å bøte på skjevfordelingen.

NatureVibes

NatureVibes er registrert som et A/S. I vedtektene til NatureVibes er det også opprettet en ressursgruppe bestående av ledende fagfolk innen temaene Naturevibes tar opp fortløpende. Siden fokusområdet for arrangementet varierer fra år til år, vil det også rulleres noe på hvilke fagpersoner som sitter i ressursgruppen. Arbeidsgruppen vil til en hver tid bestå av NatureVibes grunnleggerne og eventuelle konsulenter som er involvert i utforming og gjennomføring av konferanse og festival. Målet er å være oppdatert og på ballen.

NatureVibes har kommet for å bli!

Hvorfor Melsomvik? 

Melsomvik er et sjarmende lite tettsted ved sjøen mellom Tønsberg og Sandefjord. Stedet har en lang historie. Fra gammelt av har Melsomvik tett tilknytning til skogen og havet. Landbruk, matproduksjon, sjøen, kystkultur, sjøfart og har vært og er i stor grad fortsatt bærebjelkene i Melsomvik-samfunnet . Melsomvik har sitt navn fra storgården Melsom, som i dag er en videregående skole med miljø og natur i fokus.

Båthavna, stranda, kyststien, naturen, skogen og idyllen gjør stedet til en fantastisk arena for NatureVibes.

Lokale synergier 

NatureVibes skal gi Melsomvik, Sandefjord kommune, Vestfold og lokalt næringsliv et løft. På sikt også fnasjonalt og internasjonalt fokus. Slik skal også NatureVibes bidra til å forsterke en nødvendig kursendring for Norge. En kursendring som i dag skjer over hele verden, men i for liten grad her hjemme. NatureVibes ideologi følger den nytenkende, teknologiske og fremtidsrettede grønne bølgen som nå skyller over kloden. Dette er en omstilling vi også bør ta del i. Omstilling er en viktig del av NatureVibes. Ved å tørre å investere i framtiden, gir vi også tilbake.
Det er dette NatureVibes handler om: Det å gi er viktigere enn å ta.

I september 2016 reiste tre av NatureVibes-grunnleggerne til Farm Aid festivalen i USA. Målet med turen var å se hvordan amerikanerne har klart å skape et konsept som både er en stor internasjonal musikkfestival og samtidig en arena som tar opp viktige samfunnsspørsmål. På scenen sto verdensstjerner som Willie Nelson, Neil Young, John C. Mellencamp og Dave Matthews. De stiller alle opp gratis hvert år for Farm Aid. På flyet hjem fra USA hadde tre inspirerte vestfoldinger et spørsmål i hodet: Kan vi klare å skape noe tilsvarende i Norge?

Tidligere hadde Lars Erik Bakke og Einar Flaa jobbet flere år med å skape noe konkret rundt dette med å gi tilbake. Lars har blant annet vært arkitekten bak den store dugnaden på stranda i Melsomvik, mens Einar har utgitt musikk med fokus på klima og miljøsaken. USA-turen ga de tre en felles plattform for ideene sine: En konferanse og musikkfestival i Melsomvik med fokus på miljø, helse og mat.

NatureVibes-konseptet var dermed skapt. Et konsept som i sin enkelhet handler om medmenneskelighet og bærekraft i vårt forhold til jordas ressurser. NatureVibes fokuserer på å lytte til  «vibbene» moder jord sender oss.

Lars Erik Bakke

Har jobbet med barn og unge i hele sitt arbeidsliv. Har mastergrad i ledelse og innovasjon.

Lars har flere styreverv. Har blandt annet ledet den store dugnaden på stranda i Melsomvik 2015 i regi av Melsomvik og omegn vel. Lars er oppvokst i Melsomvik og bor i bygda han elsker.

Einar Flaa

Har jobbet med miljø- og klimaarbeid hele sin yrkeskarriere. Einar har hovedfag i naturgeografi.

Einar lager musikk og gir ut plater, blant annet om miljøtematikk. Utenom musikken jobber han som seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Favorittområdet til Einar er eiketrærna på stranda i Melsomvik, rett ved barndomshjemmet.

Kjetil Thorkilsen

Kjetil har bred erfaring med å jobbe med ungdom på ulike arenaer gjennom sitt daglige virke. Han er kreativ og løsningsorientert og liker å tenke utenfor boksen. Kjetil har 15 års erfaring fra festival -og musikkbransjen. Kjetil er ihuga Melsomvik-entusiast.

Paul Laws

Paul er Melsomviking og lokalpariot med lang og variert erfaring fra nærigslivet og som bedriftsleder. Jobber nå med mennesker og miljø. Paul er opptatt av miljø, mennesker, relasjoner og – selvsagt – Melsomvik.

Thomas Fritzon

Er advokat og har lang erfaring med drift og ledelse av salgsorganisasjoner. Har tidligere arbeidet tett som leverandør til flere store musikkfestivaler. Thomas er bondesønn og født på Melsom landbruksskole, og bor i Melsomvik.

Jonas Andersen

Jonas har 10 års fartstid fra bar- og restaurantyrket. Har også lang erfaring med å jobbe med barn og ungdom. Ingenting stresser Jonas og han får jobben gjort uansett. Jonas ser daglig etter hus i Melsomvik.

KONTAKT

Lars Erik Bakke

lars@naturevibes.no